sk-SKen-US
Search

Text/HTML

Slovenské doktorandské fórum (SDF) je jedinou a jedinečnou konferenciou doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na Slovensku. Myšlienka jej vzniku sa datuje rokom 2013. Na prvom stretnutí vtedajšej Správnej rady ADS v zložení Michala Dubská, Gabriela Galliková a Veronika Trstianska padla myšlienka urobiť konferenciu, ktorá bude prioritne pre doktorandov a mladých vedcov a bude sa zameriavať na otázky/problémy týkajúce sa ich pôsobenia na akademickej pôde.

Heslom vtedajšej Správnej rady ADS bolo: "Zanechať tu niečo zmysluplné, čo si doktorandi a mladí vedci obľúbia a bude to mať pre nich zmysel."

 

Prvý ročník SDF sa uskutočnil v polovici októbra 2013 so 130 účastníkmi z celého Slovenska. Toto obdobie sa stalo súčasťou SDF a preto aj ďalšie ročníky sa uskutočnili a aj budú uskutočňovať v októbri príslušného akademického roka.

 

Sumár SDF do roku 2015:

Počet účastníkov: 362 takmer zo všetkých vysokých škôl na Slovensku.

Miesta konania SDF: Trnava (v spolupráci s STU v Bratislave), Prešov (v spolupráci s PU v Prešove), Banská Bystrica (v spolupráci s UMB v Banskej Bystrici)

Photo Gallery

Text/HTML

Text/HTML