Select the search type
  • Site
  • Web
Search

Enter Title

Dozorná rada je kontrolným a poradným orgánom združenia. Tvoria ju bývalí predsedovia/predsedníčky Správnej rady, ktorí prejavili záujem vykonávať funkciu člena Dozornej rady. Funkčné obdobie členov Dozornej rady nie je časovo obmedzené.

 

V súčasnej dobe tvoria Dozornú radu ADS:

 

Mgr. Ing. Michal Šefara, PhD. - predseda ADS v období 2011 - 2012

 

Mgr. Katarína Stoláriková - predsedníčka ADS v období 2012 - 2013

 

PhDr. Veronika Trstianska, PhD. - predsedníčka ADS v období 2014 - 2016