Select the search type
  • Site
  • Web
Search

O_nas

Asociácia doktorandov Slovenska (ADS) je občianske združenie združujúce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov na Slovensku. Dlhodobým cieľom asociácie je zlepšovať kvalitu výskumu mladých slovenských vedcov.

 

ADS sa svoje ciele usiluje napĺňať prostredníctvom širokého spektra aktivít:

 

1. Spolupráca - s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR , Slovenskou rektorskou konferenciou, Klubom dekanov SR, Študentskou radou vysokých škôl, slovenskými vysokými školami, médiami a ďalšími inštitúciami z oblasti vedy a výskumu.

 

2. Medzinárodné kooperatívne siete – člen Európskej asociácie doktorandov EURODOC a postgraduálnej siete PiNET.

 

3. Poradenstvo, konzultácie, legislatívne pripomienky, informačná osveta - zameriava sa na mnohé problematické aspekty doktorandského štúdia - získavanie a upevňovanie sociálneho statusu doktorandov, výšku štipendia, podmienky štúdia, pracovné podmienky a bývanie či transparentný proces prijímania nových vedeckých a pedagogických zamestnancov.