ads@ads.sk +421 903 835 541 Panenská 29, 811 03 Bratislava
ASOCIACIA DOKTORANDOV SLOVENSKA ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
ASOCIACIA DOKTORANDOV SLOVENSKA
ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Pridajte sa k nám

Si doktorand alebo post-doc?

Asociácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Slovenska, je profesíne občianske združenie, zamerané zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a pracovných podmienok mladých vedeckých pracovníkov. Naše občianske združenie je otvorené pre nové registrácie pre všetkých kolegov, patriacich do tejto úzko profilovanej cieľvej skupiny, ktorá sa však každoročne obmieňa. Pridaj sa k nám a využi benefity členstva medzi ľuďmi, ktorí riešia rovnaké problémy a majú podobné zmýšľanie.

Ako pomáhame hájiť tvoje práva a záujmi?

Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a výskumu

Poslanie a úlohy ADS

Pomoc doktorandom a mladým vedcom

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipisicing elit, sed do eiuscididunut labore dolore magna.

Sociálny dialóg s partnermi

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipisicing elit, sed do eiuscididunut labore dolore magna.

Benchmarking v školstve

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipisicing elit, sed do eiuscididunut labore dolore magna.

Náš postoj k novele zákona

o V. Školách

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiuiy smod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco labori nisi ut aliquip ex ea commodo consequat consectetur adipisicig elit, sed do eiusmd tempor incididunt.

Právo na sebaurčenie

Princípy akademickej samosprávy siahajú do dávnej histórie. …

Prieskumy ukazujú že so zmenou nehsúhlasí relevantné percento členov akademickej obce vrátane doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov:

80%
Nesúhlas
228
Oslovených:
315
Čomu sa venujeme?

Ako môžeme pomôcť aj tebe?

Slovenské Doktorandské Fórum

Prednostná bezplatná účasť na Slovenskom doktorandskom fóre, organizovanom ADS.

Informovanosť

Buď informovaný/á o workshopoch, konferenciách, grantových programoch a iných aktivitách v rámci distribučnej skupiny združenia,

Riešenie problémov

Obrátiť sa na združenie v súvislosti s konzultáciou problému, otázky spadajúcou do pôsobnosti združenia, či požiadaj o pomoc pri riešení problému, príp. o konzultáciu s príslušnou inštitúciou.

Medical Care

Vyuiži možnosť obracať sa na orgány občianskeho združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko.

Clothes for Human

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temporn cididunt ut labore dolore magna.

Healthy Foods

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temporn cididunt ut labore dolore magna.

Naše aktivity

Ciele na ktorých nám záleží

Medzinárodný výskum

Počet mediácií
12%
Goal: 30

Mediácia konfliktov

Vyriešených
62%
Goal: neobmedzene

Zvyšovanie kvality VŠ

Úspešnosť
1%
Goal: 2 projekty
0
Total Activists
0
Campaigns
0
Issue Solved
0
Party Workers
Play Video

Pridaj sa k nám

Pomôž nám urobiť život lepším

pre doktorandov

Zaregistruj a kandiduj vo voľbách do orgánov ADS

Spoznajte náš tím

Správna rada ADS

Mgr. Katarína Rentková, PhD.

Predsedníčka správnej rady ADS

Mgr. Emília Stecíková

Podpredsedníčka ADS

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Člen správnej rady ADS

Najbližšie

Udalosti

Sorry, Event isn’t available right now